December 7, 2023

 
 
 
 

 

Bài viết mới nhất

Thương mại điện tử là hình thức mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng máy tính tòan cầu. Thương mại  điện tử theo nghĩa rộng  được  định nghĩa trong Luật mẫu về Thương mại điện tử của  Ủy ban Liên Hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế

Hãy cùng chia sẻ