Bài viết mới nhấtBài viết nổi bật

Chính sách bảo hành ShopBM24h.com

Rate this post

SHOPBM24H.COM cung cấp tài nguyên cho các nhà quảng cáo, hệ thống KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM với bất cứ việc sử dụng sai mục đích sử dụng để đi LỪA ĐẢO & CHIẾM DỤNG TÀI SẢN

  • THỜI GIAN GỬI BẢO HÀNH: TRONG VÒNG 24H KỂ TỪ THỜI ĐIỂM MUA
  • LƯU Ý : KHÁCH KIỂM TRA VIA/ CHẤT LƯỢNG VIA TRƯỚC KHI THAY ĐỔI THÔNG TIN VIA (PASSVIA/MAIL/PASSMAIL), via sau khi thay đổi thông tin sẽ không bảo hành
  • QUY TRÌNH SỬ DỤNG VIA:
  • 1. ĐĂNG NHẬP VIA BẰNG LINK: https://m.facebook.com/home.php (các link như: fb.com, vi-vn.facebook sẽ làm via checkpoint)
  • KHÔNG BẢO HÀNH VIA NẾU KHÔNG LOGIN BẰNG m.facebook.com
  • 2. Đổi pass bằng link sau để tránh checkpoint via: https://www.facebook.com/privacy/review/?review_id=573933453011661&source=unknown . (LƯU Ý: CÁC VIA CHƯA QUA UNLOCK 956 nên ngâm via từ 24-48h mới dùng link để đổi pass, tránh checkpoint)
  • 3. Cách bảo mật khỏi back via: change pass via + change pass mail, không nên change mail gốc sẽ dễ die các dạng khó mở
BM350 CỔ – LOGIN BM
– LÀ HÀNG CỔ, NĂM TẠO BM: 2019-2018-2017
– BM LIMIT $250 (CÓ THỂ TẠO 3 TKQC,
LIMIT ĐẦU 50$ TĂNG DẦN LIMIT KHI CHẠY ADS)
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
– ĐÃ TẠO TKQC
BM350 NGÂM – LOGIN BM
– LÀ HÀNG NGÂM , NĂM TẠO BM: 2021-2020
– BM LIMIT $250 (CÓ THỂ TẠO 3 TKQC,
LIMIT ĐẦU 50$ TĂNG DẦN LIMIT KHI CHẠY ADS)
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
– ĐÃ TẠO TKQC
BM350 CỔ -7 USD – LOGIN BM
– LÀ HÀNG CỔ, NĂM TẠO BM: 2019-2018-2017
– ĐÃ TẠO SẴN 1 TKQC MÚI GIỜ -7 USD
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
BM50 CỔ – LOGIN BM
– LÀ HÀNG CỔ, NĂM TẠO BM: 2019-2018-2017
– BM LIMIT $50 (CHỈ TẠO 1 TKQC)
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
– ĐÃ TẠO TKQC
BM50 NGÂM – LOGIN BM
– LÀ HÀNG NGÂM , NĂM TẠO BM: 2021-2020
– BM LIMIT $50 (CHỈ TẠO 1 TKQC)
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
– ĐÃ TẠO TKQC
BM50 NGÂM -7 USD – LOGIN BM
– LÀ HÀNG NGÂM , NĂM TẠO BM: 2021-2020
– ĐÃ TẠO SẴN 1 TKQC MÚI GIỜ -7 USD
– BM LIMIT $50 (CHỈ TẠO 1 TKQC)
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
BM350 CỔ – KHÁNG – LOGIN BM
– LÀ HÀNG CỔ, NĂM TẠO BM: 2019-2018-2017
– BAO TẠO TKQC
– BM ĐÃ KHÁNG (CHECK TẠI CHẤT LƯỢNG TÀI KHOẢN)
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
BM50 CỔ – KHÁNG – LOGIN BM
– LÀ HÀNG CỔ, NĂM TẠO BM: 2019-2018-2017
– BAO TẠO TKQC
– BM ĐÃ KHÁNG (CHECK TẠI CHẤT LƯỢNG TÀI KHOẢN)
– BM LIMIT $50 (CHỈ TẠO 1 TKQC)
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
BM XÁC MINH DN – LOGIN BM CẤM ADS 48H
– TICK XMDN 7 NGÀY
– BAO BACK ADMIN 7 NGÀY
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
BM NO LIMIT – LOGIN CẤM ADS 24H
– BAO LIMIT ẨN CAMP ĐẦU
– BAO BACK ADMIN 7 NGÀY
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN VÀO BM
2. Chính sách bảo hành của VIA
LOẠI VIA BẢO HÀNH KHÔNG BẢO HÀNH
Tài khoản Share – Limit 250$ – LOGIN LẦN ĐẦU
– KHÔNG TỤT LIMIT
– ĐỔI MÚI GIỜ TIỀN TỆ
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA THÁI – KHÁNG 902 – LOGIN LẦN ĐẦU
– CÓ TÍCH 902
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA PHI KHÁNG 902 – LOGIN LẦN ĐẦU
– CÓ TÍCH 902
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA PHILLIP XMDT – LOGIN LẦN ĐẦU
– CÓ TÍCH XMDT
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA THÁI XMDT – LOGIN LẦN ĐẦU
– CÓ TÍCH XMDT
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA XMDT TÍCH CŨ DIE ADS – LOGIN LẦN ĐẦU
– CÓ TÍCH XMDT
– HÀNG DIE ADS
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA THÁI XMDT LIMIT 1M1 – LOGIN LẦN ĐẦU
– CÓ TÍCH XMDT
– LIMIT 1M1
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA PHILIPIN XMDT LIMIT 1M1 – LOGIN LẦN ĐẦU
– CÓ TÍCH XMDT
– LIMIT 1M1
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA HÀN XMDT – LOGIN LẦN ĐẦU
– CÓ TÍCH XMDT
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA PHILLIP – LOGIN LẦN ĐẦU – ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA INDO – LOGIN LẦN ĐẦU – ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA THÁI LAN – LOGIN LẦN ĐẦU – ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA HÀN QUỐC -LIVE ADS – LOGIN LẦN ĐẦU
– CHECK ADS LIVE
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
VIA EU ( Ba Lan ) – LOGIN LẦN ĐẦU
– HÀNG CỔ
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
– KHÔNG BAO ADS LIVE
VIA VN CỔ – LOGIN LẦN ĐẦU
– NĂM TẠO 2010 – 2017
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
– KHÔNG BAO ADS LIVE
VIA VN >1 -5K Friends – LOGIN LẦN ĐẦU
– NĂM TẠO 2018-2021
– SỐ FRIENDS: >1 -5K
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
– KHÔNG BAO ADS LIVE
VIA VN >50-1K Friends – LOGIN LẦN ĐẦU
– NĂM TẠO 2018-2021
– SỐ FRIENDS: >50-1K
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
– KHÔNG BAO ADS LIVE
VIA VIỆT SEEDING – LOGIN LẦN ĐẦU
– NĂM TẠO 2018-2021
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
– KHÔNG BAO ADS LIVE
CLONE MOMO – LOGIN LẦN ĐẦU
– CÓ THANH TOÁN MOMO
– ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
CLONE ĐỨC – LOGIN LẦN ĐẦU – ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
Clone VN – LOGIN LẦN ĐẦU – ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN
– KHÔNG BAO ADS LIVE
Clone US – LOGIN LẦN ĐẦU – ĐÃ ADD THẺ / LÊN CAMP / SHARE TKCN

Related Articles

Back to top button